Plán akcií / Éves tervezet

Informujte sa o našich akciách - náš plán akcií nájdete v pravom panely. / A jobb oldali panelban olvasható az éves tervezetünk.

15. 3. 2012

Deň Narcisov 2012 / Nárcisznap 2012

Miestny spolok SČK vo Veľkých Úľanoch týmto oznamuje, že dňa 14.04.2012 v sobotu v rámci Dňa Narcisov usporiada ako sprievodné podujatie:

„Zdravotná osveta pre obyvateľov“

v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante.

Záujemcom poskytneme:

- bezplatné vyšetrenia hladiny cukru a cholesterolu

- stanovenie rizika na ochorenie srdca

- meranie tlaku

- množstvo vyscelárneho – podkožného tuku /tuk vnútrobrušný, medzi orgánmi/
- vyšetrenie smookerlieserom pre fajčiarov /oxid uhličitý/

KDE? v Klube dôchodcov „Zlatý dážď“ vo Veľkých Úľanoch, Leninova 241

KEDY? od 8.00 do 12.00 hod.


Do verejnej finančnej zbierky „Ligy proti rakovine“ môžu obyvatelia v sobotu prispievať v predpoludňajších hodinách na námestí.

Miestne výchovné inštitúcie budú zbierku realizovať dňa 13.04.2012 na Deň Narcisov, v piatok, počas vyučovania.

8. 6. 2011

Program Slovak Camp 2011

18.06. Príchod Nemcov (Senec); Slávnostný večer darcov krvi (Veľké Úľany, Dom Služieb)

19.06. (16:00-20:30): Zoznamovačka, súťaže a ukážky v PPP (Veľké Úľany, Lotos Lake)

20.06. Voľno

21.06. Voľno

22.06. (16:00-?) Grilovačka v Senci s Mládežou Červeného kríža z Mníchova (o 16:00 sa stretneme pred MKS)

23.06. (17:00-20:30) Rozlúčková párty (Veľké Úľany, Denný stacionár)
24.06. (18:00-?) Senecký karneval (Senec)

25.06. Odchod

SLÁVNOSTNÝ VEČER PRE DARCOV KRVI

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ vo Veľkých Úľanoch

Vás a Vášho partnera srdečne pozýva na

SLÁVNOSTNÝ VEČER PRE DARCOV KRVI

pri príležitosti Svetového dňa Darcov krvi

dňa 18. júna 2011 (v sobotu) o 19.00 hod.
v Dome služieb - Veľké Úľany

Program:
1. Príhovor
2. Vyhodnotenie Darcov krvi
3. Prípitok
4. Večera (hovädzia polievka s pečeňovými haluškami, gril. kuracia štvrť, ryža, miešaný šalát)
5. Hudba /Veľkoúľančanka/ – tanec

Vstupné len vopred: pre BDK 1,- €, pre ostatných 5,- €

Dary do tomboly vítané.
Každého srdečne očakávame!

Ďalšie informácie a predpredaj lístkov /do 16.06.2011/:
Erika Slezáková 0903/443 551a Stávková kancelária NIKÉ-V.Ú.
E-Mail: erika.slezakova@gmail.com
Web: www.sckvu.blogspot.com

28. 4. 2011

Oznámenie pre Mládež...

Najbližšie sa stretneme 29.04.2011 (v piatok) o 17:00 pri stavaní Mája na Námestí vo Veľkých Úľanoch.
Naši dobrovoľníci sa postarajú o občerstvenie vo forme palaciniek.
Ak počasie dovolí, tak bude na Vás čakať aj koník „Barón” s vlečkou, ktorý Vás povozí po dedine
(a to zdarma, ak budete mať oblečené tričká s našim logom).

Záujemcovia sa ešte stále môžu stať členmi nášho spolku.
V tomto prípade sa prosím obráťte v piatok na Eriku Slezákovú, alebo napíšte na: sckvu@zoznam.sk

Srdečne Vás očakávame!